ERP Projelerinde Özelleştirme

ERP Özelleştirme

ERP çözümleri başlı başına kompleks çözümlerdir. Özellikle son dönemde gitgide fonksiyonelliği artan yeni jenerasyon ERP çözümlerinin işletmenizde neredeyse dokunmadığı departman, operasyon ve kişi yok gibidir.

Bu kadar kapsamlı bir yazılımı aldığınızda o yazılımın size sunduğu standartları mı kullanacaksınız yoksa her şeyi kendi işleyişinize göre özelleştirecek misiniz? Ya da ne kadar özelleştireceksiniz? Nerede duracaksınız? Bu size yarar mı getirecek, zarar mı? ERP çözümlerinin kapsamı ve karmaşıklığı arttıkça bu soruların cevaplarını vermek de gitgide zorlaşıyor.

Customization temel olarak bir ERP sisteminin, işletmenin iş süreçlerini birebir yansıtmadığı durumlarda yazılımı işletmenin süreçlerine uyumlandırmak için ek kod yazılması anlamına geliyor.

Bu, ERP implelementasyonu yapan işletmelerin çoğunluğu tarafından tercih edilen yöntemlerden biri. Öyle ki Panaroma Consulting şirketinin yaptığı araştırmaya göre 2010 yılında, ERP implementasyonu yapan işletmelerin sadece %15’i yazılımı olduğu haliyle ya da çok az bir özelleştirme ile kullanıma almış. Bu geri kalan %85’inin o veya bu seviyede satın aldıkları çözüm üzerinde kendi kurumlarına özel ek kod geliştirtmiş olması demek. Bu rakam 2009 yılında %72 seviyesinde iken 2010’da %85’lere fırlamış. Bunun bir sebebi de yazının giriş paragrafında belirttiğim gibi ERP çözümlerinin gitgide şirketin tüm süreçlerini kapsar hale gelmesi. Tabi Panorama Consulting CEO’su Eric Kimberling’e göre, bunun temel sebebi “Artık beklentilerin eskisinden daha gerçek dışı olması”. Bu da iş süreçlerini yönetenlerin, bilgi teknolojilerinin yetenekleri konusunda çok fazla iyimser olması ile alakalı.

Ancak gelin görün ki kazın ayağı pek de öyle değil. Özelleştirme gerekli evet bunu belki hepimiz kabul edebiliriz. IT’nin buna yapmaya yeteneği de olabilir ki vardır. Ama işin getirisini götürüsünü hesap ettiğimizde hepimiz aynı fikirde olmayabiliriz. Üstelik bu getiri ve götürü hesabı her projeye göre değişkenlik gösteriyorsa.

Özelleştirme çoğu durumda üzerinde çok iyi düşünülüp taşınılması gereken bir süreçtir. Avantajları olduğu kadar pek çok dezavantajı da olabilir ve siz bunu projenin başlangıcında çok da kestiremeye bilirsiniz.  

ERP Çözümünüzde Özelleştirme Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir işletmede ERP projesi başladığında ilk akla gelen şey yazılımı işletmenin süreçlerine birebir adapte hale getirilmesi olur. Bir dakika! Siz zaten süreçlerinizi çok iyi yönetemediğiniz için böyle bir yazılıma ihtiyaç duymamış mıydınız? Özelleştirme belki iyi bir yöntem gibi görünebilir ama aynı zamanda tüm ERP projenizi büyük zorluklar içerisine çekecek bir dizi sorunun da başlangıcı olabilir. Seçim işletmenizdeki proje yöneticinizin ellerinde ama öncesinde çok iyi düşünüp taşınmak ve pek çok soruya açık cevaplar vermek gerek.  

İstediğiniz özelleştirmeler şirketiniz için ne kadar kritik iyi karar verin.

Özelleştirme ihtiyacının tespitinde bu özelleştirmenin şirket için stratejik önemine odaklanmak çok önemli. Örneğin sabit varlıkların muhasebeleştirilmesi, genel muhasebe uygulamaları çoğunlukla stratejik alanlar değildir. Özelleştirme özellikle şirketinizi rekabette öne çıkaracak uygulamaları kapsıyorsa gerekli ve faydalı olarak sayılmalıdır. Eğer bu konuda bütçe ayıracaksanız bunu muhasebe fonksiyonları yerine, size müşteri hizmetlerinde veya üretim süreçlerinde ek katkı, dahası rekabet avantajı kazandıracak özelleştirmelere ayırmanız en iyisidir. Bu yüzden bazı uygulamaları taktik bazılarını stratejik olarak projenin başlangıcında ayırmak ve özelleştirme ihtiyacını bundan sonra ortaya koymak iyi olacaktır.  

Ek kod geliştirmeden önce yazılım üzerinde yapabileceklerinizi iyice öğrenin ve kullanın

Temel öneri satın aldığınız yazılımın, yazılımı kurumunuza özel hale getirmek ve süreçlerinize uyumlandırmak için sunduğu ek fonksiyonları (parametre ayarları, iş akış ve süreç tasarım araçları, xml ayarları v.b.) en uç noktasına kadar kullanmak ve bunlarla çözemediğiniz özel ihtiyaçlarınız için ek kod yazma yoluna başvurmaktır. Özel kodlar yazıldığında da ürünün temel kod yapısını ve işleyişini bozmadan, ek kod paketçikleri ile bunu yapmak ürünün upgrade’inde, bütünselliğinin korunmasında ve yaşatılmasında size büyük avantaj sağlayacaktır.

Özellikle raporlama modülleri, işletmelerin en çok özelleştirme istedikleri modüllerden biridir. Her şirketin temel karar süreçlerine etki eden böylesine önemli alanlarda özelleştirme doğaldır ve gereklidir. Bunun en güzel çözümlerinden biri de kendi bünyesinde Report Generator (rapor geliştirme) araçlarına sahip olan ERP çözümlerine yatırım yapmaktır. Bir ERP çözümü satın alırken, tedarikçi firmadan bağımsız istediğiniz zaman küçük kod cümlecikleri ve otomatize edilmiş bir araç ile kendi başınıza bunu yapıp yapamayacağınızı sorgulamanız gerekir. 

Kurumunuzun bütününü kapsayan iş ihtiyaçlarınızı net biçimde tanımlayın

Bu tanımları esasen ERP seçim sürecinden önce yapmış olmanız tavsiye edilir. Ancak eğer kurumsal ihtiyaç ve süreç tanımlarınız net değilse özelleştirme girişiminizden önce bunları net olarak tanımlamanız gerekir. Eğer bütünü ilgilendiren tanımlamalar yapılmazsa özelleştirme ihtiyaçları proje ekibinin ve departmanların kendi özel iş ihtiyaçlarına göre yapılır bu bazen bütünün işleyişinde veya performansında ciddi sıkıntı yaratabilir.

Katı bir proje yönetimi kontol mekanizması kurun 

Sıkı proje kontrol kurallarının konmaması sonucunda son kullanıcıların her talebi herhangi bir önceliklendirmeye, rasyonelleştirmeye tabi tutulmadan ve yazılım içerisindeki potansiyel çözümler kontrol edilmeden gerçekleştirilmeye çalışılabilir. Bu da ERP projenizi yap boz tahtasına döndürme riski içerir. Bu yüzden proje lideri ve eğer var ise proje üst kurulu son kullanıcılar ve proje ekibinden gelen özelleştirme taleplerini iyi tanımlamalı ve belli kriterler doğrultusunda değerlendirmelidir. Bu değerlendirmede ek geliştirimin projeye doğuracağı ek maliyetler, şirkete rekabet avantajı kazandıracak stratejik bir geliştirim olup olmadığı veya şirketin çok temel vazgeçilmez bir operasyonunu sisteme taşımak için olup olmadığı, satın alınan ERP sisteminde bu ihtiyacı çözebilecek fonksiyon ve ekranların olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Her işletmenin işleyişi kendine özeldir. Bu yüzden ihtiyacınızı %100 karşılayan bir ERP çözümü bulmanız neredeyse imkansızdır. Özelleştirme kararlarını almadan önce yukarıda belirttiğim konulara dikkat etmek, ERP çözümü seçerken kurumsal ihtiyaçlarınıza en yakın fonksiyonlara sahip olanını veya en hızlı şekilde kurumunuza adapte olabilecek araç, yöntem ve teknoloji sahibi yazılımı seçmek özelleştirme ihtiyaçlarınızı minimize edecektir. 

ERP Projelerinde Özelleştirmenin (Customization) Doğurabileceği Sıkıntılar

ERP danışmanlarının büyük çoğunluğu satın aldığınız yazılımda çok da fazla özelleştirme yapmamanızı size tavsiye ederler. Bu aslında çok doğru ve haklı bir tavsiyedir. İşte danışmanların özelleştirme önermemelerinin nedenleri:  

Özelleştirme Subjektif Bir Yöntemdir

Özelleştirme talebinde bulunan son kullanıcılar genellikle nerede durmaları gerektiğini bilemezler. Bu gün istedikleri değişikliklerin, gelecekte yazılımda ve projede finansal, teknik, performans ve zamanlama açısından doğurabileceği etkileri, yazılımdaki diğer modüllerle olan entegrasyonda oluşturabileceği karışıklıkları önceden göremezler, bilemezler. Elbette bu öngörülerde bulunmak onların işi değildir. Bu konuda genel yaklaşım “Biz bu yazılıma para ödedik o yüzden bizim her istediğimizi yapabilmesi gerek” yönündedir. Ancak çoğu zaman son kullanıcılar isteklerinin doğru bir analizini ve tanımlamasını bile yapamayabilir. O yüzden ortaya herkesin kendi isteğine göre çekiştirdiği ve maalesef özel istek ve beklentileri ile yazılımın işletmenin bütününe katacağı faydaları büyük oranda yok ettikleri bir yap boz tahtası çıkabilir.  

Özelleştirme Pahalı Bir İştir

Yazılımı satın aldığınız tedarikçi yazılımı size olduğu haliyle (-as is) satmıştır. Bu yüzden yazılım üzerinde istediğiniz her değişiklik için vereceği danışmanlık, kod geliştirimi, test-analiz v.b. hizmetleri size belli fiyatlarda adam/gün ücretleri üzerinden faturalandırılacaktır. Ayrıca özelleştirmeler için yapılan analizler, kod geliştirimleri ve bu kodların detaylı olarak test edilmesi proje süresini ciddi biçimde uzatacaktır. Zamanında bitiremediğiniz bir ERP projesi, bitene kadar sizin maliyet hanenize yeni kalemler eklemeye devam eder.  

ERP Projeleri Re-Engineering için En Doğru Zamandır

Yazılımı özelleştirme opsiyonundan önce şirketin iç süreçlerini gözden geçirmek ve bunu yaparken de ERP yazılımının size sunduğu süreçlerle ilgili uygulama danışmanlarının önerilerine kulak vermek doğru bir yaklaşım olacaktır. ERP yazılımları yüzlerce işletmede hayata geçmiş pek çok başarılı uygulama ile her geçen gün bir işletmeyi daha verimli yönetmek üzere geliştirilmektedir. Bu yüzden önerileri dikkate almanız size çok şey kazandıracaktır.  

Özelleştirmeyi Talep Eden Kullanıcı İşten Ayrılabilir 

ERP projelerinde herhangi bir özelleştirme durumunda bu özelleştirmeyi talep eden kişi işten ayrılabilir. Bu ERP projelerinde sık karşılaşılan bir durumdur. Onun yerine işin başına geçen kişi öncelikle bu özelleştirmenin nasıl, nerede ve ne için yapıldığını anlamaya çalışır ve bir ihtimal bu özelleştirmeyi o kadar da gerekli bulmayabilir ve hatta süreci tersine çevirebilir. Bakış açıları doğru yanlış demek mümkün olmasa da bir konu üzerinde çalışan herkes aynı bakış açısına sahip olmayabilir. Bu yüzden yukarıda da belirtildiği gibi özelleştirme çoğunlukla subjektif bir iştir.  

Özelleştirmeye ilişkin dokümantasyon yapılması genellikle unutulur

Özelleştirmeyi yapan veya yaptıran çalışanın işten ayrılmasının üzerine bir de bu konuda elde hiç doküman olmaması işin tuzu biberi olur. Genellikle özelleştirmelerde hangi ekranda, hangi fonksiyon için ek kod yazıldı, hangi değişiklikler yapıldı bunların kayıt altına alınması unutulur. Binlerce kod satırı arasında, temel ürünün kod yapısında yapılan değişikliklerin veya ek olarak yazılan kodların nerede olduğunu bulmak samanlıkta iğne aramaya benzer.  

Özelleştirilmiş Kodların Upgrade Edilmesi Zordur

Ana ürünün kod yapısında değişiklik yapmak her zaman içerisinde büyük riskleri barındırır. Bu kodların her ürün upgrade’inde düzenli olarak ayrıca upgrade edilmesi gerekir. Bu da zor bir iştir. Özellikle sisteminizi yasal değişikliklerin sonucu oluşan hesaplama ve ek fonksiyon geliştirimlerinin yer aldığı yeni versiyonlara upgrade ettiğinizde bu yeni fonksiyonların sizin kurumunuza özelleştirdiğiniz yazılım üzerinde de sorunsuz çalışacağını kimse garantileyemez. Bu durumda ne yaparsınız yeni versiyonu da tekrar customize edersiniz ve bu kısır döngü böylece sürüp gider. Üstelik her defasında bu işlemler için tedarikçinize epey bir para ödemek durumunda kalırsınız.
Bu yüzden özelleştirmede ana ürün yapısına ve kod bütünlüğünde değişiklik yapmak şimdi işinizi görse de ileride sizi pek çok sorunun yaşanacağı bir sistem ile baş başa kalmanız anlamına gelebilir.
 

Özetle

Customization ERP implementasyonu yapan işletmelerin %100 kaçınabilecekleri bir şey değildir. Öyle ya da böyle satın aldığınız ERP çözümü üzerinde kurumunuza özel uygulamalar hayata geçirmek istemek sizin en doğal hakkınızdır. Asıl mesele bu özelleştirme sürecinin iyi planlanmasında ve nerede duracağınız iyi belirlemenizde yatar.

ERP çözümünüzün size rekabet avantajı kazandırma özelliği temel fonksiyonlarında yaptığınız özelleştirmelerden ziyade bu sistem üzerinde sahip olduğunuz güçlü analiz ve raporlama yeteneği ve sistem üzerine inşa ettiğiniz mobil aplikasyonlar, B2B, B2C v.b. uygulamalar sayesinde müşterileriniz ile etkileşiminizi ne ölçüde artırdığınız ile alakalıdır.

DİA ERP Çözümlerimizi İncelemek İçin Tıklayınız.

30 Aralık 2018
Etiketler: erp çözümleri, erp özelleştirme, erp tavsiyesi

Hakkımızda
Çözümlerimiz 
Referanslarımız
İletişim

Biz Kimiz?

Bu web sitesi Mavvo Bilişim ve Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret ve Ltd. Şti. ne aittir. Resmi web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.          

Mavvo firmalara ERP ve dijitalleşme konusunda hizmet veren bir kuruluştur. Dia Kurumsal Yönetim Sistemleri A. Ş. Mavvo Bilişim ve Bilgi Sistemlerinin çözüm ortağıdır.

İletişime Geçin